KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Pisma Okólne Kanclerza 2016

1   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
2/2016 2016-02-11 PISMA OKÓLNE KANCLERZA NR 2 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie dyscypliny pracy
1/2016 2016-02-05 PISMA OKÓLNE KANCLERZA NR 1 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o opublikowanych na stronie internetowej WUM uchwałach, zarządzeniach Rektora lub zarządzeniach Kanclerza.