KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Pisma Okólne Rektora 2016

1   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
1/2016 2016-10-10 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 1 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na podstawie zarządzenia Nr 74/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 września 2016 r.