KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Pisma Okólne Rektora 2018

1   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
4/2018 2018-09-25 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 4 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie obowiązku korzystania ze służbowych adresów poczty elektronicznej w WUM
2/2018 2018-07-19 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 2 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wzorów dokumentów dotyczących odbywania studenckich praktyk zawodowych
2/2018 2018-07-19 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 2 z dnia 19 lipca 2018 r. - załącznik 1 (Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych)
2/2018 2018-07-19 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 2 z dnia 19 lipca 2018 r. - załącznik do porozumienia w sprawie studenckich praktyk zawodowych (Skierowanie na studenckie praktyki zawodowe)
2/2018 2018-07-19 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 2 z dnia 19 lipca 2018 r. - załącznik 2 (Wniosek o samodzielne zorganizowanie studenckich praktyk zawodowych)
2/2018 2018-07-19 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 2 z dnia 19 lipca 2018 r. - załącznik 3 (Wniosek o samodzielne zorganizowanie studenckich praktyk zawodowych z klauzuą RODO)
2/2018 2018-07-19 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 2 z dnia 19 lipca 2018 r. - załącznik do wniosku o samodzielne zorganizowanie studenckich praktyk zawodowych (Skierowanie na studenckie praktyki zawodowe)
1/2018 2018-06-27 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 1 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w ramach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jednolitego wzoru Suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski
1/2018 2018-06-27 PISMA OKÓLNE REKTORA NR 1 z dnia 27 czerwca 2018 r. - załącznik (Jednolity wzór tłumaczenia na język angielski: Suplementu do dyplomu)