KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2018

1 2   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
15/2018 2018-02-19 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 15 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: trybu udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nauczycieli akademickich
15/2018 2018-02-19 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 15 z dnia 19 lutego 2018 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr15 /2018 Rektora WUM z dnia19.02.2018 r (SKIEROWANIE NA ZALEGŁY URLOP WYPOCZYNKOWY)
15/2018 2018-02-19 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 15 z dnia 19 lutego 2018 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15_/2018 Rektora WUM z dnia 19.02.2018 r (WNIOSEK O URLOP)
14/2018 2018-02-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 14 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia i zmiany nazwy niektórych jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13/2018 2018-02-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 13 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz obiegu dokumentów związanych z nagrodami
13/2018 2018-02-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 13 z dnia 7 lutego 2018 r. - załącznik 1 (Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego indywidualnej za osiągnięcia dydaktyczne)
13/2018 2018-02-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 13 z dnia 7 lutego 2018 r. - załącznik 2 (Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zespołowej za osiągnięcia dydaktyczne)
13/2018 2018-02-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 13 z dnia 7 lutego 2018 r. - załącznik 3 (Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe)
13/2018 2018-02-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 13 z dnia 7 lutego 2018 r. - załącznik 4 (Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za całokształt dorobku)
13/2018 2018-02-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 13 z dnia 7 lutego 2018 r. - załącznik 5 (Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym)
13/2018 2018-02-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 13 z dnia 7 lutego 2018 r. - załącznik 6 (Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim)
13/2018 2018-02-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 13 z dnia 7 lutego 2018 r. - załącznik 7 (Wzór oświadczenia o rezygnacji z nagrody finansowej Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
12/2018 2018-02-02 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 12 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019
11/2018 2018-01-31 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 11 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Stężenia chemokin CCL2 oraz CXCL10 w moczu jako skuteczne i nieinwazyjne narzędzie do monitorowania czynności przeszczepionej nerki”
10/2018 2018-01-31 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 10 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej wspomagana drukiem 3D: narzędzie czy moda?”