KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
125/2018 2018-11-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 125 z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
124/2018 2018-10-31 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 124 z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
123/2018 2018-11-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 123 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
122/2018 2018-10-29 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 122 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień”.
121/2018 2018-10-29 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 121 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzoru oświadczenia dla osób innych niż nauczyciele akademiccy, zatrudnianych w WUM do prowadzenia zajęć dydaktycznych
121/2018 2018-10-29 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 121 z dnia 29 października 2018 r. - załącznik (Jednolity wzór oświadczenia dla osób innych niż nauczyciele akademiccy, zatrudnianych w WUM do prowadzenia zajęć dydaktycznych, posiadających kompetencje i co najmniej 5-letnie doświadczenie uzyskane poza uczelnią pozwalające na prawidłową realizację zajęć w zakresie programu studiów)
120/2018 2018-10-19 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 120 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uzyskania i posługiwania się uniwersalnym międzynarodowym identyfikatorem naukowca (ORCID).
119/2018 2018-10-19 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 119 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie rejestracji przez pracowników i doktorantów WUM publikacji w bazie WUM.PUBLIKACJE.
118/2018 2018-10-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 118 z dnia 18 października 2018 r. zmieniające w sprawie zasad przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań oraz danych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny [WUM] do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” oraz Ankiety Naukowej Wydziału [podstawowej jednostki organizacyjnej WUM]
117/2018 2018-10-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 117 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego
117/2018 2018-10-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 117 z dnia 18 października 2018 r. - załącznik 1 (Wzór zlecenia wykonania usługi)
117/2018 2018-10-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 117 z dnia 18 października 2018 r. - załącznik 2 (Wzór druku „Informacja o wypadku”)
117/2018 2018-10-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 117 z dnia 18 października 2018 r. - załącznik 3 (Procedura postępowania poekspozycyjnego w przypadku wystąpienia narażenia na materiał zakaźny)
116/2018 2018-10-16 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 116 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie likwidacji Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego wchodzącej w skład Oddziału Dietetyki Wydziału Nauki o Zdrowiu.
115/2018 2018-10-16 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 115 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie likwidacji jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tj.: Centrum Epigenetyki Wieku Podeszłego podległego Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii oraz Centrum Zdrowia Środowiskowego podległego Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.