KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
86/2018 2018-08-10 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 86 z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
86/2018 2018-08-10 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 86 z dnia 10 sierpnia 2018 r. załącznik (GODZINOWE STAWKI WYNAGRODZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO*)
85/2018 2018-08-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 85 z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
84/2018 2018-08-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 84 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia dnia 2 października 2018 r. dniem rektorskim oraz ogłoszenia godzin rektorskich
83/2018 2018-08-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 83 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu “APHEA - Agency for Public Health Education Accreditation”
82/2018 2018-08-08 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 82 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: „Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Baltic Stern Celi Meeting IV”
81/2018 2018-08-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 81 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
80/2018 2018-08-02 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 80 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.”
80/2018 2018-08-02 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 80 z dnia 2 sierpnia 2018 r. - załącznik (REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZWIĄZANE ZE STWARZANIEM STUDENTOM I DOKTORANTOM, BĘDĄCYMI OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI WARUNKÓW DO PEŁNEGO UDZIAŁU W PROCESIE KSZTAŁCENIA
79/2018 2018-08-02 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 79 z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania koordynatorów zadań oraz Komitetu Sterującego Projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” (o kodzie: FS 196)
78/2018 2018-07-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 78 z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Planu Operacyjnego Konsolidacji i Restrukturyzacji Bazy Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
77/2018 2018-07-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 77 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
76/2018 2018-07-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 76 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Studium Komunikacji Medycznej jako jednostki ogólnouczelnianej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
75/2018 2018-07-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 75 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2018/2019.
75/2018 2018-07-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 75 z dnia 18 lipca 2018 r. - załącznik 1 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku angielskim w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim w roku akademickim 2018/2019)