KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
57/2017 2017-05-26 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 57 z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na stacjonarne oraz niestacjonarne Wydziałowe Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018
56/2017 2017-05-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 56 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 44/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie audytu szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
55/2017 2017-05-17 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 55 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe.
55/2017 2017-05-17 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 55 z dnia 17 maja 2017 r. - załącznik (Stawki za godziny ponadwymiarowe realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych))
54/2017 2017-05-17 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 54 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 16 czerwca 2017 r. dnia rektorskiego
53/2017 2017-05-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 53 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 16 czerwca 2017 r. dnia rektorskiego
52/2017 2017-05-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 52 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo”, akronim: iTE
51/2017 2017-05-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 51 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Diagnostyka glejaków na podstawie wolnokrążącego DNA guza”
50/2017 2017-05-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 50 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za egzaminy z języków obcych do specjalizacji: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne
49/2017 2017-05-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 49 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR”, akronim: EPIMARKER
48/2017 2017-05-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 48 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie: zasad składania, poddawania procedurze antyplagiatowej i elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)
48/2017 2017-05-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 48 z dnia 12 maja 2017 r. - załącznik 1 (Oświadczenie autora/autorów pracy dyplomowej)
48/2017 2017-05-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 48 z dnia 12 maja 2017 r. - załącznik 2 (Oświadczenie autora/autorów pracy dyplomowej)
48/2017 2017-05-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 48 z dnia 12 maja 2017 r. - załącznik 3 (Wzór oświadczenia promotora pracy dyplomowej)
48/2017 2017-05-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 48 z dnia 12 maja 2017 r. - załącznik 4 (Instrukcja przygotowania płyty CD-ROM/DVD z pracą dyplomową)