KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
60/2018 2018-06-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 60 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego
60/2018 2018-06-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 60 z dnia 21 czerwca 2018 r. - załącznik (Wzór druku zlecenia wykonania procedury ekspozycyjnej)
60/2018 2018-06-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 60 z dnia 21 czerwca 2018 r. - załącznik 2 (Wzór druku informacji o wypadku)
60/2018 2018-06-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 60 z dnia 21 czerwca 2018 r. - załącznik 3 (Procedura postępowania poekspozycyjnego w przypadku wystąpienia narażenia na materiał zakaźny)
59/2018 2018-06-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 59 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie Polityki rekrutacji pracowników WUM
59/2018 2018-06-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 59 z dnia 18 czerwca 2018 r. - załącznik (Polityka rekrutacji pracowników WUM)
58/2018 2018-06-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 58 z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania umów cywilnoprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzorów rachunków
58/2018 2018-06-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 58 z dnia 18 czerwca 2018 r. - załącznik 1 (Wzór umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych - dla osoby fizycznej samozatrudnionej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
58/2018 2018-06-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 58 z dnia 18 czerwca 2018 r. - załącznik 2 (Wzór porozumienia o rozwiązaniu umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych - dla osoby fizycznej samozatrudnionej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
58/2018 2018-06-18 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 58 z dnia 18 czerwca 2018 r. - załącznik 3 (Wzór aneksu do umowy o prowadzenie zajęć dydaktycznych - dla osoby fizycznej samozatrudnionej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej)
57/2018 2018-06-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 57 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Rady Młodych Naukowców oraz ustalenia zasad jej powoływania, zakresu działania i funkcjonowania.
56/2018 2018-06-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 56 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Wirtualna klinika równowagi”, akronim: VB-Clinic
55/2018 2018-06-13 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 55 z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe „SGH-WUM-MBA w ochronie zdrowia”
54/2018 2018-06-11 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 54 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
53/2018 2018-06-08 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 53 z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego