KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2019

1 2 3 4   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
24/2019 2019-03-12 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 24 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie: zmiany składu zespołu merytorycznego do współpracy przy przygotowaniu projektu budowalnego i projektów wykonawczych „Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
23/2019 2019-03-06 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 23 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: „Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO)”
22/2019 2019-02-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 22 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2019 w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020, opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się, opłat za niektóre usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2019/2020 oraz za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
21/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020, opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się, opłat za niektóre usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2019/2020 oraz za wydanie i uwierzytelnianie dokumentów
21/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 1 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych (dawniej wieczorowych) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
21/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 2 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na studiach niestacjonarnych (dawniej zaocznych))
21/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 3 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
21/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 4 (Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z powodu niezadawalających wyników w nauce)
21/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 21 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 5 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
20/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
20/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 1 (Wzór dyplomu doktorskiego)
20/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 2 (Wzór odpisu dyplomu doktorskiego)
20/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 3 (Wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt)
20/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 4 (Wzór dyplomu habilitacyjnego)
20/2019 2019-02-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 20 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik 5 (Wzór odpisu dyplomu habilitacyjnego)