KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
82/2017 2017-07-13 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 82 z dnia 13 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego mającego na celu zagospodarowanie w formie najmu, dzierżawy, sprzedaży lub zamiany nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26 róg Litewskiej, z wyłączeniem budynków położonych wzdłuż ul. Litewskiej, pod adresem ul. Litewska 14 i Litewska 16.
81/2017 2017-07-13 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 81 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 14 sierpnia 2017 r. dnia rektorskiego
80/2017 2017-07-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 80 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
79/2017 2017-07-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 79 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad przechowywania i rejestracji dokumentacji spółek handlowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
78/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 78 z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Trybu i warunków przyznawania dodatków specjalnych finansowanych z przychodów własnych Uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
78/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 78 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik (Tryb i warunki przyznawania dodatków specjalnych finansowanych z przychodów własnych Uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
78/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 78 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik nr 1 do trybu i warunków przyznawania dodatków specjalnych finansowanych z przychodów własnych Uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór budżetu zadań finansowanych z przychodów własnych)
78/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 78 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik nr 2 do trybu i warunków przyznawania dodatków specjalnych finansowanych z przychodów własnych Uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego nauczycielowi akademickiemu)
77/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 77 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”
77/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 77 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik (Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
76/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 76 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”
76/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 76 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik (Regulamin Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
76/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 76 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Równe traktowanie w zatrudnieniu, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.))
76/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 76 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Obowiązki pracodawcy i pracownika, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.))
76/2017 2017-07-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 76 z dnia 5 lipca 2017 r. - załącznik nr 3 do Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Terminarz wypłat wynagrodzeń z osobowego funduszu płac oraz wypłat z innych źródeł finansowania)