KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2018

1 2 3 4 5   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
37/2018 2018-04-16 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 37 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Combatting Bacterial Resistance in Europe - Clostridium difficile Infections (COMBACTE-CDI)”
36/2018 2018-04-11 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 36 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 4 maja 2018 r. dnia rektorskiego
35/2018 2018-04-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 35 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
34/2018 2018-04-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 34 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
33/2018 2018-04-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 33 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
32/2018 2018-04-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 32 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania rady społecznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
31/2018 2018-04-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 31 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
30/2018 2018-04-06 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 30 z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia elektronicznego systemu do rejestrowania czasu pracy oraz zasad rejestrowania, ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
30/2018 2018-04-06 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 30 z dnia 6 kwietnia 2018 r. - załącznik (Wykaz jednostek zobowiązanych do stosowania systemu RCP)
29/2018 2018-04-05 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 29 z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
28/2018 2018-03-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 28 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
28/2018 2018-03-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 28 z dnia 28 marca 2018 r. - załącznik 1 (Zasady przydziału i stosowania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego)
28/2018 2018-03-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 28 z dnia 28 marca 2018 r. - załącznik nr 1 do zasad przydziału i stosowania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego (Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego)
28/2018 2018-03-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 28 z dnia 28 marca 2018 r. - załącznik nr 2 do zasad przydziału i stosowania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego (Karta ewidencyjna wyposażenia BHP pracownika)
28/2018 2018-03-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 28 z dnia 28 marca 2018 r. - załącznik nr 3 do zasad przydziału i stosowania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego (Formularz zamówienia na odzież roboczą)