KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2019

1   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
5/2019 2019-01-16 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 5 z dnia 16 stycznia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (IOD) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 4 z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kursów dokształcających”
4/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 4 z dnia 15 stycznia 2019 r. - załącznik 1 (Umowa o warunkach odpłatności za kurs)
4/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 4 z dnia 15 stycznia 2019 r. - załącznik 2 (Regulamin kursów dokształcających)
4/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 4 z dnia 15 stycznia 2019 r. - załącznik nr 1 do Regulaminu kursów dokształcających (Preliminarz)
4/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 4 z dnia 15 stycznia 2019 r. - załącznik nr 2 do Regulaminu kursów dokształcających (Wzór umowy o odpłatności za kurs)
3/2019 2019-01-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 3 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania pełnomocników Rektora do spraw organizacji Rad Dyscyplin Naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
2/2019 2019-01-08 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 2 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" NAWA01
1/2019 2019-01-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 1 z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Bioetycznej na kadencję 2018/2020