KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2017

1 2 3 4 5 6 7 8   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 1 (Wzór dyplomu doktorskiego (jeden promotor))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 2 (wzór dyplomu doktorskiego (dwóch promotorów))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 3 (wzór dyplomu doktorskiego (promotor, promotor pomocniczy))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 4 (wzór dyplomu doktorskiego (promotor, drugi promotor, promotor pomocniczy))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 5 (wzór odpisu dyplomu doktorskiego (jeden promotor))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 6 (wzór odpisu dyplomu doktorskiego (dwóch promotorów))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 7 (wzór odpisu dyplomu doktorskiego (promotor, promotor pomocniczy))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 8 (wzór odpisu dyplomu doktorskiego (promotor, drugi promotor, promotor pomocniczy))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 9 (wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt (jeden promotor))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 10 (wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt (dwóch promotorów))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 11 (wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt (promotor, promotor pomocniczy))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 12 (wzór odpisu dyplomu doktorskiego przeznaczonego do akt (promotor, drugi promotor, promotor pomocniczy))
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 13 (wzór dyplomu habilitacyjnego)
45/2017 2017-04-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 28 kwietnia 2017 r. - załącznik 14 (wzór odpisu dyplomu habilitacyjnego)