KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
98/2017 2017-09-20 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 98 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia e-indeksu dla studentów I roku rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
97/2017 2017-09-20 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 97 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w środowisku domowym i poza domem”, o akronimie IONIS
96/2017 2017-08-24 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 96 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: „Rozbudowa warsztatu informacyjnego Online Biblioteki Głównej WUM, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych”.
95/2017 2017-08-23 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 95 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Członków Komitetu Sterującego wdrożeniem Oprogramowania w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Proces Kształcenia, reprezentujących Warszawski Uniwersytet Medyczny.
94/2017 2017-08-22 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 94 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
93/2017 2017-08-17 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 93 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia dnia 3 października 2017 r. dniem rektorskim oraz ogłoszenia godzin rektorskich
92/2017 2018-08-16 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 92 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017
92/2017 2017-08-16 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 92 z dnia 16 sierpnia 2017 r. - załącznik 1 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
92/2017 2017-08-16 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 92 z dnia 16 sierpnia 2017 r. - załącznik 2 (Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z powodu niezadowalających wyników w nauce)
91/2017 2017-08-03 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 91 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „CureGN: Glomerulonephropathy Network”
90/2017 2017-07-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 90 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
89/2017 2017-07-27 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 89 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Celowana terapia naczyń chłonnych i mikrowieńcowych w zespole metabolicznym z niewydolnością miokardium oraz zachowaną frakcją wyrzutową serca (HFpEF) (= heart failure with preserved ejection fraction) ”
88/2017 2017-07-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 88 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2017/2018.
88/2017 2017-07-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 88 z dnia 25 lipca 2017 r. - załącznik (Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku angielskim w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim w roku akademickim 2017/2018)
88/2017 2017-07-25 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 88 z dnia 25 lipca 2017 r. - załącznik nr 2 (Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku angielskim w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2017/2018)