KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
138/2022 2022-06-28 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 138 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie włączenia EPISTOP Ideal do projektu: H05, akronim: EJP RD
137/2022 2022-06-24 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 137 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad polityki rachunkowości Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
136/2022 2022-06-24 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 136 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego i zadaniowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2022.
135/2022 2022-06-23 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 135 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe pn. „Ocena technologii medycznych, marketing i prawo farmaceutyczne”
134/2022 2022-06-21 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 134 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia” oraz zasad jego sporządzania
133/2022 2022-06-20 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 133 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. „Ocena technologii medycznych, marketing i prawo farmaceutyczne”.
132/2022 2022-06-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 132 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
131/2022 2022-06-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 131 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej
130/2022 2022-06-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 130 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
129/2022 2022-06-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 129 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
128/2022 2022-06-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 128 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za studia podyplomowe pn. Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych
127/2022 2022-06-09 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 127 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023
126/2022 2022-06-03 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 126 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany kodów jednostek organizacyjnych Wydziału Farmaceutycznego
125/2022 2022-06-03 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 125 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie przekształcenia Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej w Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego
124/2022 2022-06-03 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 124 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie likwidacji Katedry Farmacji Fizycznej i Bioanalizy Wydziału Farmaceutycznego.