KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Rektora 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
134/2017 2017-11-23 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 134 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
133/2017 2017-11-23 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 133 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Opracowanie rozdziału do dokumentu dotyczącego kierunków działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2018-2021”
132/2017 2017-11-23 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 132 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom szpitali klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
131/2017 2017-11-22 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 131 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla osoby zastępującej kierownika projektu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych związanego z realizacją projektu „Synteza oraz badania fizykochemiczne i biologiczne krystalicznych fosforanów wapnia podstawionych różnorodnymi jonami”.
130/2017 2017-11-22 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 130 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”
129/2017 2017-11-20 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 129 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”
128/2017 2017-11-20 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 128 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”
127/2017 2017-11-20 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 127 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu"
126/2017 2017-11-20 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 126 z dnia 20 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe.
125/2017 2017-11-15 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 125 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”
124/2017 2017-11-08 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 124 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Centrum Badań Przedklinicznych
123/2017 2017-11-08 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 123 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Organizacji Centrum Badań Klinicznych w onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
122/2017 2017-11-08 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 122 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Integracji Międzyuczelnianej
121/2017 2017-11-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 121 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznych realizowanych przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych
121/2017 2017-11-07 ZARZĄDZENIE REKTORA NR 121 z dnia 7 listopada 2017 r. - załącznik (Stawki za godziny dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (d. wieczorowych) oraz w ramach kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów, przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych)