KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2019

1 2   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
76/2019 2019-03-22 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 76 z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego CSR oraz Regulaminu parkingu naziemnego CSR Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
76/2019 2019-03-22 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 76 z dnia 22 marca 2019 r. - załącznik 1 (Regulamin parkingu podziemnego CSR WUM)
76/2019 2019-03-22 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 76 z dnia 22 marca 2019 r. - załącznik 2 (Regulamin parkingu naziemnego CSR WUM)
75/2019 2019-03-22 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 75 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego CSR oraz Regulaminu gabinetu masażu CSR.
50/2019 2019-02-21 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 50 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
50/2019 2019-02-21 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 50 z dnia 21 lutego 2019 r. załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
31/2019 2019-02-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 31 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku planowania prac inwestycyjnych i działań remontowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przy uwzględnianiu możliwości usuwania barier dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
22/2019 2019-01-21 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 22 z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
22/2019 2019-01-21 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 22 z dnia 21 stycznia 2019 r. - załącznik 1 (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
22/2019 2019-01-21 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 22 z dnia 21 stycznia 2019 r. - załącznik 2 (Cennik za udostępnienie Infrastruktury badawczej (najem) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
16/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 16 z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha”.
16/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 16 z dnia 15 stycznia 2019 r. - załącznik (Regulamin korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie kampusu Banacha i przy ul. Litewskiej)
14/2019 2019-01-14 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 14 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
14/2019 2019-01-14 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 14 z dnia 14 stycznia 2019 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo - badawczych)
13/2019 2019-01-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 13 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego