KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2018

1 2 3 4   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
307/2018 2018-11-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 307 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
266/2018 2018-10-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 266 z dnia 5 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha”.
266/2018 2018-10-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 266 z dnia 5 października 2018 r. - załącznik (Regulamin korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha)
265/2018 2018-10-03 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 265 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli środków trwałych zakupionych w ramach Projektu CePT w budynku Centrum Badań Przedklinicznych przy ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
261/2018 2018-10-02 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 261 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Cennika pływalni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
261/2018 2018-10-02 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 261 z dnia 2 października 2018 r. - załącznik (Cennik pływalni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
256/2018 2018-09-27 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 256 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad gospodarowania składnikami majątku”.
256/2018 2018-09-27 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 256 z dnia 27 września 2018 r. - załącznik (Zasady gospodarowania składnikami majątku)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów użytkowania pomieszczeń sportowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 1 (Regulamin ogólny korzystania z Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 2 (Regulamin korzystania z szatni CSR WUM)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 3 (Regulamin korzystania z hali sportowej dla klientów komercyjnych. Sala zajęciowa nr 2 (pom. 1.64) Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 4 (Regulamin pływalni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 5 (Regulamin grup zorganizowanych na pływalni obowiązujący łącznie z Regulaminem pływalni CSR WUM)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 6 (Regulamin korzystania z sauny suchej i parowej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego)