KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2018

1   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
138/2018 2018-06-12 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 138 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych
138/2018 2018-06-12 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 138 z dnia 12 czerwca 2018 r. - załącznik (Lista Działów Kompetencyjnych)
97/2018 2018-04-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 97 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: procedury postępowania dotyczącej napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz drukującego.
97/2018 2018-04-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 97 z dnia 11 kwietnia 2018 r. - załącznik nr 1 (Formularz zgłoszenia)
97/2018 2018-04-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 97 z dnia 11 kwietnia 2018 r. - załącznik nr 2 (Naprawa sprzętu komputerowego)
86/2018 2018-04-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 86 z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych
86/2018 2018-04-06 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 86 z dnia 6 kwietnia 2018 r.- załącznik (Lista Działów Kompetencyjnych w zakresie weryfikacji opisu i oszacowania wartości przedmiotu zamówienia)
71/2018 2018-03-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 71 z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
71/2018 2018-03-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 71 z dnia 15 marca 2018 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)