KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2017

1 2 3   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
135/2017 2017-05-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 135 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
135/2017 2017-05-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 135 z dnia 26 maja 2017 r. - załącznik 1 (Ceny wynajęcia auli, sal seminaryjnych oraz innych powierzchni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
135/2017 2017-05-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 135 z dnia 26 maja 2017 r. - załącznik 2 (Wzór umowy o wynajęcie powierzchni i sprzętu multimedialnego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
133/2017 2017-05-25 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 133 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
133/2017 2017-05-25 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 133 z dnia 25 maja 2017 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
130/2017 2017-05-23 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 130 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej AEZ/365/S-045/231/2017 z dnia 19 maja 2017 r.
130/2017 2017-05-23 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 130 z dnia 23 maja 2017 r. - załącznik 1 (Wzór zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty)
130/2017 2017-05-23 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 130 z dnia 23 maja 2017 r. - załącznik 2 (Wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia jednostkowego)
112/2017 2017-05-09 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 112 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
112/2017 2017-05-09 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 112 z dnia 9 maja 2017 r. - załącznik (Regulamin pracy komisji przetargowej)
112/2017 2017-05-09 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 112 z dnia 9 maja 2017 r. - załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji przetargowej (Wzór zarządzenia)
112/2017 2017-05-09 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 112 z dnia 9 maja 2017 r. - załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji przetargowej (Wzór oświadczenia członków komisji przetargowej)
112/2017 2017-05-09 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 112 z dnia 9 maja 2017 r. - załącznik nr 3 do Regulaminu pracy komisji przetargowej (Wzór oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy)
112/2017 2017-05-09 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 112 z dnia 9 maja 2017 r. - załącznik nr 4 do Regulaminu pracy komisji przetargowej (Wzór oświadczenia w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy)
105/2017 2017-04-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 105 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego CSR oraz Regulaminu gabinetu masażu CSR.