KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2020

1 2 3 4   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
212/2020 2020-09-07 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 212 z dnia 7 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
212/2020 2020-09-07 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 212 z dnia 7 września 2020 r. - załącznika 1 (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
212/2020 2020-09-07 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 212 z dnia 7 września 2020 r. - załącznik 2 (Cennik za udostępnienie Infrastruktury badawczej (najem))
211/2020 2020-09-04 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 211 z dnia 4 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 80/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zatwierdzania faktur, not i innych dokumentów finansowych w formie elektronicznej oraz Instrukcji zatwierdzania do płatności dokumentów płacowych w formie elektronicznej
211/2020 2020-09-04 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 211 z dnia 4 września 2020 r. - załącznik (Instrukcja zatwierdzania faktur, not i innych dokumentów finansowych w formie elektronicznej)
130/2020 2020-05-29 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 130 z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
130/2020 2020-05-29 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 130 z dnia 29 maja 2020 r. - załącznik 1 (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
99/2020 2020-04-24 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 99 z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 80/2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zatwierdzania faktur, not i innych dokumentów finansowych w formie elektronicznej oraz Instrukcji zatwierdzania do płatności dokumentów płacowych w formie elektronicznej
99/2020 2020-04-24 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 99 z dnia 24 kwietnia 2020 r. - załącznik (Instrukcja zatwierdzania faktur, not i innych dokumentów finansowych w formie elektronicznej)
80/2020 2020-03-17 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 80 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zatwierdzania faktur, not i innych dokumentów finansowych w formie elektronicznej oraz Instrukcji zatwierdzania do płatności dokumentów płacowych w formie elektronicznej
80/2020 2020-03-17 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 80 z dnia 17 marca 2020 r. - załącznik 1 (Instrukcja zatwierdzania faktur, not i innych dokumentów finansowych w formie elektronicznej)
80/2020 2020-03-17 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 80 z dnia 17 marca 2020 r. - załącznik 2 (Instrukcja zatwierdzania do płatności dokumentów płacowych w formie elektronicznej)
73/2020 2020-03-12 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 73 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 283/2019 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha i przy ul. Litewskiej”
73/2020 2020-03-12 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 73 z dnia 12 marca 2020 r. - załącznik (Tekst jednolity Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha i przy ul. Litewskiej)
70/2020 2020-03-06 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 70 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Kanclerza nr 405/2006 w sprawie zakazu palenia tytoniu na terenie Akademii Medycznej w Warszawie.