KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2017

1 2 3   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
105/2017 2017-04-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 105 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego CSR oraz Regulaminu gabinetu masażu CSR.
105/2017 2017-04-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 105 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - załącznik 1 (Regulamin parkingu podziemnego CSR)
105/2017 2017-04-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 105 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - załącznik nr 1 do regulaminu parkingu podziemnego CSR (Wzór listy parkingowej)
105/2017 2017-04-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 105 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - załącznik nr 2 do regulaminu parkingu podziemnego CSR (Wzór karty parkingowej)
105/2017 2017-04-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 105 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - załącznik 2 (Regulamin gabinetu masażu CSR WUM)
81/2017 2017-04-03 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 81 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: zakresu zadań, terminów i odpowiedzialności jednostek dotyczących przygotowywania i przekazywania w formie elektronicznej sprawozdań i danych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.
81/2017 2017-04-03 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 81 z dnia 3 kwietnia 2017 r. - załącznik (Wykaz sprawozdań i oświadczeń raportowanych w systemie POL-on oraz terminy ich przekazywania)
78/2017 2017-03-30 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 78 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o korzystanie z infrastruktury badawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
78/2017 2017-03-30 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 78 z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 1 (Umowa o udostępnienie infrastruktury badawczej do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych)
78/2017 2017-03-30 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 78 z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 1 do umowy o udostępnienie infrastruktury badawczej do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (Opis prac badawczych)
78/2017 2017-03-30 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 78 z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 2 do umowy o udostępnienie infrastruktury badawczej do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (Specyfikacja infrastruktury badawczej wraz ze sprzętem)
78/2017 2017-03-30 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 78 z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 3 do umowy o udostępnienie infrastruktury badawczej do celów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (Harmonogram płatności)
78/2017 2017-03-30 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 78 z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 2 (Umowa o wykonanie usługi badawczej)
78/2017 2017-03-30 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 78 z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 1 do umowy o wykonanie usługi badawczej (Opis pracy badawczej)
78/2017 2017-03-30 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 78 z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 3 (Umowa o wykonanie badań naukowych pomiędzy jednostkami WUM)