KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2017

1 2 3 4   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
307/2017 2017-11-24 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 307 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
291/2017 2017-10-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 291 z dnia 26 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
291/2017 2017-10-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 291 z dnia 26 października 2017 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
249/2017 2017-09-13 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 249 z dnia 13 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
249/2017 2017-09-13 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 249 z dnia 13 września 2017 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
241/2017 2017-09-04 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 241 z dnia 4 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 288/2015 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha”
241/2017 2017-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 241 z dnia 5 września 2017 r. - załącznik (Regulamin korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha)
199/2017 2017-07-31 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 199 z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu podziemnego CSR oraz Regulaminu gabinetu masażu CSR.
199/2017 2017-07-31 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 199 z dnia 31 lipca 2017 r. - załącznik (Regulamin parkingu podziemnego CSR)
135/2017 2017-05-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 135 z dnia 26 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
135/2017 2017-05-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 135 z dnia 26 maja 2017 r. - załącznik 1 (Ceny wynajęcia auli, sal seminaryjnych oraz innych powierzchni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
135/2017 2017-05-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 135 z dnia 26 maja 2017 r. - załącznik 2 (Wzór umowy o wynajęcie powierzchni i sprzętu multimedialnego w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
133/2017 2017-05-25 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 133 z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
133/2017 2017-05-25 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 133 z dnia 25 maja 2017 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)
130/2017 2017-05-23 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 130 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień na usługi cateringowe na podstawie umowy ramowej AEZ/365/S-045/231/2017 z dnia 19 maja 2017 r.