KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2018

1 2   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
20/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 20 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki na okres kadencji 2016/2020
19/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 19 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki z działalności w roku akademickim 2016/2017”
19/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 19 z dnia 26 lutego 2018 r. - załącznik (Sprawozdanie Senackiej Komisji ds. Dydaktyki z działalności w roku akademickim 2016/2017)
18/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia w ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego
17/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 17 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia w ramach Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego
16/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 16 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 44/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019
15/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 15 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem z działalności w roku 2017”
15/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 15 z dnia 26 lutego 2018 r. - załącznik (Sprawozdanie Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem z działalności w roku 2017)
14/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 14 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
14/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 14 z dnia 26 lutego 2018 r. - załącznik (Regulamin Przyznawania Nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
13/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 13 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Prowizorium Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na 2018 r.
12/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 12 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie modernizacji energetycznej budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dalibora 1 w Warszawie
11/2018 2018-02-26 UCHWAŁA SENATU NR 11 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie modernizacji energetycznej budynku Rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
10/2018 2018-01-29 UCHWAŁA SENATU NR 10 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia w ramach II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniki Onkologii
9/2018 2018-01-29 UCHWAŁA SENATU NR 9 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Psychologii Medycznej na Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego