KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
52/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 52 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Szaflikowi Członkowi Zarządu Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
51/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 51 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Olszewskiej Członkowi Zarządu Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
50/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 50 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Kozłowskiej Prezesowi Zarządu Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
49/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 49 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych I stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Zdrowie Publiczne dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021
49/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 49 z dnia 29 czerwca 2020 r. - załącznik (Program studiów stacjonarnych I stopnia)
49/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 49 z dnia 29 czerwca 2020 r. - załącznik 2 (Program studiów stacjonarnych II stopnia)
49/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 49 z dnia 29 czerwca 2020 r. - załącznik 3 (Program studiów niestacjonarnych II stopnia)
48/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 48 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych I stopnia oraz stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Dietetyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021
48/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 48 z dnia 29 czerwca 2020 r. - załącznik 1 (Program studiów stacjonarnych I stopnia)
48/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 48 z dnia 29 czerwca 2020 r. - załącznik 2 (Program studiów stacjonarnych II stopnia)
48/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 48 z dnia 29 czerwca 2020 r. - załącznik 3 (Program studiów niestacjonarnych II stopnia)
47/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 47 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie spłaty kredytu na wybranych nieruchomościach będących własnością Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
46/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 46 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku lekarskim w języku polskim i angielskim na rok akademicki 2020/2021
46/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 46 z dnia 29 czerwca 2020 r. - załącznik 1 ( Program studiów na rok akademicki 2020/2021 na kierunku lekarskim w języku polskim)
46/2020 2020-06-29 UCHWAŁA SENATU NR 46 z dnia 29 czerwca 2020 r. - załącznik 2 (Program studiów na rok akademicki 2020/2021- kierunku lekarskim w języku angielskim (program 6 - letni)