KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ...   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
117/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 117 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu działania Senackiej Komisji Statutowej”
117/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 117 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik (Regulamin działania Senackiej Komisji Statutowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik (Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 1 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór i opis Godła Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 2 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór i opis Sztandaru Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 3 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Szczegółowe warunki nadawania tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz tryb postępowania)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 4 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór i opis medalu „Za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 5 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Regulamin nadawania medalu „Za Zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 6 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wykaz Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 7 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Zasady działania organów kolegialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 8 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Zadania i uprawnienia Komisji Senatu)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 9 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Zasady, kryteria i tryb dokonywania ocen nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 10 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Regulamin Wyborów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
116/2017 2017-12-18 UCHWAŁA SENATU NR 116 z dnia 18 grudnia 2017 r. - załącznik nr 11 do Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska mianowanych nauczycieli akademickich, kierowników, i dyrektorów jednostek organizacyjnych Uczelni)