KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2019

1 2   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
15/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 15 z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem na okres kadencji 2016/2020
14/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 14 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw w roku 2018
14/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 14 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik (Sprawozdanie z prac Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw, powołanej uchwałą nr 93/2016 w dniu 28 listopada 2016 roku przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2016/2020)
13/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 13 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Odwoławczej Uczełnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku 2018"
13/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 13 z dnia 25 lutego 2019 r. - załącznik (Sprawozdanie z prac Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich za 2018 r.)
12/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 12 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie opinii Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w przedmiocie wyrażenia zgody na przyznanie Panu prof. dr hab. Mirosławowi Wielgosiowi Kierownikowi I Kliniki Położnictwa i Ginekologii dodatku zadaniowego z tytułu czasowego powierzenia dodatkowych zadań tj. funkcji kierownika kursu do specjalizacji „Ultrasonografia-kurs praktyczny indywidualny”
11/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 11 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wskazania kandydatów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do Rady Doskonałości Naukowej
10/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 10 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania przedłużenia terminu poręczenia spłaty kredytu w linii kredytowej udzielonej Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu WUM przez Bank Gospodarstwa Krajowego
9/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 9 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania przedłużenia okresu ostatecznej spłaty kredytu w linii kredytowej udzielonej Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu WUM przez Bank Gospodarstwa Krajowego
8/2019 2019-02-25 UCHWAŁA SENATU NR 8 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie o dwa miesiące, tj. do dnia 31 marca 2019 r., terminu wykorzystania środków z kredytu inwestycyjnego Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu WUM w Banku Gospodarstwa Krajowego
7/2019 2019-01-21 UCHWAŁA SENATU NR 7 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji ds. Nauki w 2018 r.”
7/2019 2019-01-21 UCHWAŁA SENATU NR 7 z dnia 21 stycznia 2019 r. - załącznik (Sprawozdanie z działalności Senackiej Komisji ds. Nauki w 2018 r.)
6/2019 2019-01-21 UCHWAŁA SENATU NR 6 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji ds. Nauki na okres kadencji 2016/2020
5/2019 2019-01-21 UCHWAŁA SENATU NR 5 z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
4/2019 2019-01-21 UCHWAŁA SENATU NR 4 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Senackiej Komisji Statutowej w 2018 roku”