KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
62/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 62 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Warszawie przy ulicy Koszykowej 82a
61/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 61 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazw Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny na Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej wchodzącego w skład II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
60/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 60 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Epidemiologii na Zakład Epidemiologii i Biostatystyki wchodzącego w skład II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
59/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 59 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych „Psychodietetyka”
59/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 59 z dnia 26 czerwca 2017 r. - załącznik (plan studiów podyplomowych „psychodietetyka”)
58/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 58 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej”
58/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 58 z dnia 26 czerwca 2017 r. - załącznik (plan studiów podyplomowych - bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem działalności leczniczej)
57/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 57 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych „Medycyna prewencyjna, regeneracyjna i przeciwstarzeniowa”
57/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 57 z dnia 26 czerwca 2017 r. - załącznik (Plan studiów podyplomowych „Medycyna prewencyjna, regeneracyjna i przeciwstarzeniowa” )
56/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 56 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania imienia Profesora Jana Nielubowicza, ulicy wewnętrznej na terenie Kampusu Banacha, przebiegającej od ul. Trojdena do ul. Banacha
55/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 55 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Funduszu Rozwoju Uczelni na rok 2017
55/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 55 z dnia 26 czerwca 2017 r. - załącznik (Fundusz Rozwoju Uczelni PLAN rzeczowo-finansowy na rok 2017)
54/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 54 z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Funduszu Rozwoju Uczelni i jego zasad gospodarki finansowej
53/2017 2017-06-26 UCHWAŁA SENATU NR 53 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu rzeczowo-finansowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok 2017 (załączniki do wglądu w Biurze Organizacyjnym)
52/2017 2017-05-29 UCHWAŁA SENATU NR 52A z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny