KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2022

1 2   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
31/2022 2022-06-20 UCHWAŁA SENATU NR 31 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programu i planu studiów podyplomowych pn. „Ocena technologii medycznych, marketing i prawo farmaceutyczne ”.
26/2022 2022-06-20 UCHWAŁA SENATU NR 26 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku lekarskiego prowadzonego w języku polskim oraz w języku angielskim
25/2022 2022-06-20 UCHWAŁA SENATU NR 25 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
24/2022 2022-06-20 UCHWAŁA SENATU NR 24 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem INSIEME Z. S, Italy
23/2022 2022-06-20 UCHWAŁA SENATU NR 23 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do Stowarzyszenia St. Jude Global Alliance i podpisania umowy z Medical Institution Membership Agreement
22/2022 2022-06-20 UCHWAŁA SENATU NR 22 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o wymianie akademickiej i współpracy z University of Toledo, USA
21/2022 2022-05-30 UCHWAŁA SENATU NR 21 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej
20/2022 2022-05-30 UCHWAŁA SENATU NR 20 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków rady społecznej Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
19/2022 2022-05-30 UCHWAŁA SENATU NR 19 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania przedstawicieli Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
18/2022 2022-05-30 UCHWAŁA SENATU NR 18 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
17/2022 2022-05-30 UCHWAŁA SENATU NR 17 z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 23/2020 Senatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
16/2022 2022-04-25 UCHWAŁA SENATU NR 16 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych „SGH-WUM MBA w Ochronie Zdrowia”
15/2022 2022-04-25 UCHWAŁA SENATU NR 15 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu i planu studiów podyplomowych pn.„Telemedycyna, teleopieka i sztuczna inteligencja w ochronie zdrowia – aspekty prawne”.
14/2022 2022-04-25 UCHWAŁA SENATU NR 14 z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13/2022 2022-04-25 UCHWAŁA SENATU NR 13 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim Panem dr Grzegorzem Niewińskim