KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
81/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 81 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Panu Profesorowi Matthiasowi Friedrichowi Melzigowi tytułu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
80/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 80 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie.
80/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 80 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik (Statut Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie)
80/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 80 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie (Wzór znaku graficznego)
80/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 80 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie (Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych)
80/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 80 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik nr 3 do Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie (Wykaz komórek organizacyjnych)
79/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 79 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Klinicznemu Szpitalowi Okulistycznemu.
79/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 79 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik (Tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie)
79/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 79 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik nr 1 do Tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie (Wzór znaku graficznego)
79/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 79 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik nr 2 do Tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie (Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych)
79/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 79 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik nr 3 do Tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie (Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych działalności medycznej)
78/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 78 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
78/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 78 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik 1 (Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich (odpis) w tłumaczeniu na język angielski)
78/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 78 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik 2 (Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis) w tłumaczeniu na język angielski)
78/2018 2018-06-25 UCHWAŁA SENATU NR 78 z dnia 25 czerwca 2018 r. - załącznik 3 (Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis) w tłumaczeniu na język angielski)