KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2017

1 2 3 4 5 6 7 8   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
38/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 38 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia „Strategii Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2017-2020 - Analiza SWOT”
37/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 37 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki kapitałowej w związku z budową Centrum Symulacji Medycznych.
36/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 36 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprzedaży budynku usytuowanego przy ul. Koszykowej 82A, stanowiącego własność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
35/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 35 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie
35/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 35 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - załącznik 1 (Wykaz komórek organizacyjnych działalności podstawowej oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej)
35/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 35 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - załącznik 2 (Tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie)
35/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 35 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - załącznik nr 1 do tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (Wzór znaku graficznego)
35/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 35 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - załącznik nr 2 do tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych)
35/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 35 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - załącznik nr 3 do tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie (Wykaz komórek organizacyjnych działalności podstawowej oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej)
34/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 34 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
34/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 34 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - załącznik (Wykaz efektów kształcenia po ukończeniu 5 letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia w oddziale fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego WUM)
33/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia studiów dwustopniowych na kierunku fizjoterapia w jednolite studia magisterskie.
32/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 32 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Warunków oraz trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2017/2018
32/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 32 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - załącznik (Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2017/2018)
32/2017 2017-04-10 UCHWAŁA SENATU NR 32 z dnia 10 kwietnia 2017 r. - załącznik nr 1 do warunków oraz trybu rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2017/2018 (Kwestionariusz oceny kandydata na studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim WUM)