KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uchwały Senatu 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
95/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 95 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej recenzji przygotowanej przez Pana prof. dr hab. Sławomira Majewskiego Kierownika Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat osiągnięć naukowych Pana Profesora Leszka Borysiewicza w związku z wszczęciem postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa kandydatowi przez Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
94/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 94 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na własność Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu specjalistycznego sprzętu medycznego, zakupionego na potrzeby SPDSK
94/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 94 z dnia 30 października 2017 r. - załącznik (Wykaz przekazywanego na własność Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu specjalistycznego sprzętu medycznego)
93/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 93 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekształcenia wchodzącej w skład II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii w Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
92/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 92 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian jednostek organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.
92/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 92 z dnia 30 października 2017 r. - załącznik 1 (Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej)
92/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 92 z dnia 30 października 2017 r. - załącznik 2 (Tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie)
92/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 92 z dnia 30 października 2017 r. - załącznik nr 1 do tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (Wzór znaku graficznego)
92/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 92 z dnia 30 października 2017 r. - załącznik nr 2 do tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych)
92/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 92 z dnia 30 października 2017 r. - załącznik nr 3 do tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (Wykaz jednostek organizacyjnych działalności podstawowej oraz samodzielnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej)
91/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 91 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Wydziałem Nauki o Zdrowiu) a The University of the Balearic Islands (Majorka Hiszpania) - Wydziałem Pielęgniarstwa i Fizjoterapii w związku z nadaniem stopnia doktora nauko o zdrowiu - jont PhD degree Panu mgr Aleksandrowi Zarzece z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Kształcenia.
90/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 90 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie: „Umowy o wymianie akademickiej i współpracy pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Wydział Farmaceutyczny) i Al-Farabi Kazakh National University (Republika Kazachstanu)”
89/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 89 z dnia 30 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2016/2020
88/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 88 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Regulaminu Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
88/2017 2017-10-30 UCHWAŁA SENATU NR 88 z dnia 30 października 2017 r. - załącznik (Regulamin Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)