KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2019

1   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
16/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 16 z dnia 15 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie Kampusu Banacha”.
16/2019 2019-01-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 16 z dnia 15 stycznia 2019 r. - załącznik (Regulamin korzystania z niestrzeżonych parkingów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanych na terenie kampusu Banacha i przy ul. Litewskiej)
14/2019 2019-01-14 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 14 z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
14/2019 2019-01-14 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 14 z dnia 14 stycznia 2019 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo - badawczych)
13/2019 2019-01-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 13 z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego cennika najmu powierzchni budynków oraz urządzeń multimedialnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
13/2019 2019-01-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 13 z dnia 11 stycznia 2019 r. - załącznik 1 (Ceny wynajęcia auli, sal seminaryjnych oraz innych powierzchni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
13/2019 2019-01-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 13 z dnia 11 stycznia 2019 r. - załącznik 2 (Ceny wynajęcia sprzętu multimedialnego będącego na wyposażeniu auli i sal seminaryjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)