KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2018

1   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
177/2018 2018-07-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 177 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych zakupionych w ramach Projektu CePT w budynku Centrum Badań Przedklinicznych przy ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
175/2018 2018-07-10 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 175 z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy dotyczących podróży służbowych
175/2018 2018-07-10 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 175 z dnia 10 lipca 2018 r. - załącznik (Polecenie wyjazdu służbowego dla pracowników WUM)
171/2018 2018-07-06 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 171 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych zakupionych w ramach Projektu CePT w budynku Centrum Badań Przedklinicznych przy ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
169/2018 2018-07-06 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 169 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Cennika wynajmu powierzchni basenowej, hal sportowych i innych powierzchni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
169/2018 2018-07-06 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 169 z dnia 6 lipca 2018 r. - załącznik (Cennik wynajmu powierzchni basenowej, hal sportowych i innych powierzchni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
138/2018 2018-06-12 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 138 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych
138/2018 2018-06-12 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 138 z dnia 12 czerwca 2018 r. - załącznik (Lista Działów Kompetencyjnych)
97/2018 2018-04-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 97 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie: procedury postępowania dotyczącej napraw i konserwacji sprzętu komputerowego oraz drukującego.
97/2018 2018-04-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 97 z dnia 11 kwietnia 2018 r. - załącznik nr 1 (Formularz zgłoszenia)
97/2018 2018-04-11 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 97 z dnia 11 kwietnia 2018 r. - załącznik nr 2 (Naprawa sprzętu komputerowego)
86/2018 2018-04-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 86 z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych
86/2018 2018-04-06 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 86 z dnia 6 kwietnia 2018 r.- załącznik (Lista Działów Kompetencyjnych w zakresie weryfikacji opisu i oszacowania wartości przedmiotu zamówienia)
71/2018 2018-03-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 71 z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
71/2018 2018-03-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 71 z dnia 15 marca 2018 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)