KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2018

1   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
71/2018 2018-03-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 71 z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
71/2018 2018-03-15 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 71 z dnia 15 marca 2018 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)