KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2017

1 2 3 4 5   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
335/2017 2017-12-29 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 335 z dnia 29 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie nr 380/2013 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy oraz Instrukcji w sprawie zlecania i wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych
326/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 326 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie : przechowywania środków finansowych w Kasie Głównej, Kasie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz w Kasach Fiskalnych
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenie Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik (Instrukcja Kasowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik nr 1 do Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór pisemnej deklaracji odpowiedzialności)
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik nr 2 do Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór protokołu kontroli kasy głównej, socjalnej, fiskalnej)
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik nr 3 do Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Korekta obrotu w kasie fiskalnej)
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik nr 4 do Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór dowodu wpłaty KP)
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik nr 5 do Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór dowodu wypłaty KW)
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik nr 6 do Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór raportu kasowego RK)
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik nr 7 do Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór protokołu o zatrzymaniu)
325/2017 2017-12-19 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 325 z dnia 19 grudnia 2017 r. - załącznik nr 8 do Instrukcji Kasowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Wzór ewidencji przyjętych i wydanych depozytów)
307/2017 2017-11-24 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 307 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
291/2017 2017-10-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 291 z dnia 26 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 330/2015 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Cennika za świadczenie usług oraz korzystanie z Infrastruktury badawczej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
291/2017 2017-10-26 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 291 z dnia 26 października 2017 r. - załącznik (Cennik za świadczenie usług naukowo-badawczych)