KONTRAST: TEKST:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zarządzenia Kanclerza 2018

1 2 3   
Nr / Rok Wydano Nazwa dokumentu (podgląd zawartości - format pdf)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów użytkowania pomieszczeń sportowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 1 (Regulamin ogólny korzystania z Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 2 (Regulamin korzystania z szatni CSR WUM)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 3 (Regulamin korzystania z hali sportowej dla klientów komercyjnych. Sala zajęciowa nr 2 (pom. 1.64) Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 4 (Regulamin pływalni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 5 (Regulamin grup zorganizowanych na pływalni obowiązujący łącznie z Regulaminem pływalni CSR WUM)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 6 (Regulamin korzystania z sauny suchej i parowej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 7 (Zasady korzystania z sauny suchej)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 8 (Zasady korzystania z sauny parowej)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 9 (Regulamin korzystania z Sali sportów walki. Sala zajęciowa nr 7 (pom. 2.51). Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 10 (Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej. Sala zajęciowa nr 1 (pom. 1.61) Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez studentów uczelni)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 11 (Regulamin korzystania z siłowni. Sala zajęciowa nr 6 (pom. 2.49) Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 12 (Regulamin korzystania z hali sportowej. Sala zajęciowa nr 2 (pom. 1.64) Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez studentów Uczelni)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 13 (Regulamin korzystania z sal treningowych. Sale zajęciowe nr 5 (pom. 2.47) i 9 (pom. 2.79) Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez studentów Uczelni)
233/2018 2018-09-05 ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 233 z dnia 5 września 2018 r. - załącznik 14 (Regulamin korzystania z Sali tanecznej. Sala zajęciowa nr 8 (pom. 2.71) Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)